top of page

אספקה ומשלוחים

קוקוצ'ו תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר אל כתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

המשלוח יבוצע באמצעות חברת שליחויות לבית המשתמש בערים ובישובים גדולים, או באמצעות דואר ישראל לנקודת חלוקת הדואר בישובים קטנים או רחוקים.


קוקוצ'ו תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל רחבי הארץ ואולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

מחיר המשלוח כלול במחיר הקניה באתר (משלוח חינם), ויבוצע להלן:


קוקוצ'ו תפעל על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו על פי התנאים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. במועד עדכון תקנון זה זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו בתוך 10 ימי עסקים לכל היותר.

מובהר כי במהלך מכירה מיוחדת/תקופות מבצעים, לרבות בלאק פריידיי וכיוצא בזה, זמן האספקה עשוי להתארך ולארוך 14 ימי עסקים.


מובהר כי זמן אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (היינו, בספירת הימים לא יספרו ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג) וכן, כי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא ביום העסקים שלאחר מועד השלמת העסקה באתר.

לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.


מובהר כי התחייבות קוקוצ'ו לאספקת המוצרים הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי וכן בכפוף לזמינות המוצרים במלאי.

מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי קוקוצ'ו ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.


קוקוצ'ו לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, נזקי טבע וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים לקוקוצ'ו מראש, תנקוט קוקוצ'ו במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.


שינוי מען המשתמש למסירת המשלוח לאחר שהמשלוח כבר יצא אל המען שהוזן באתר בעת ביצוע ההזמנה, יבוצע על ידי קוקוצ'ו, בתיאום עם המשתמש (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות), רק במידה והמשלוח לא יצא לדרכו ממחסני קוקוצ'ו, ורק לאחר תאום ואישור של קוקוצ'ו בדבר האפשרות לשינוי זה.

bottom of page